PFLEGEKURSE FÜR MENSCHEN MUSLIMISCHEN GLAUBENS

Müslüman göçmenlere özel hasta bakım eĝitimi!

Wir wissen wie schwierig und belastend die Pflege eines Familienmitglieds sein kann. Nicht nur Einfühlungsvermögen und Belastbarkeit, sondern auch Wissen und Sicherheit bei der Pflege lassen eine Pflegesituation besser gelingen.

Deĝerli Aile Yakınları ve deĝerli Katılımcılar; Aileden birinin evde bakımını üstlenmenin ne kadar zor ve büyük bir sorumluluk olduĝunu hepimiz biliyoruz. Bu sorumluluĝu en iyi şekilde üstlenebilmek anlayış ve sevginin yanında eĝitim ve bilgi sahibi olmayi gerektiriyor. Sizlere bu zor görevinizde gerekli desteĝi ve yardımı saĝlamak istiyoruz; çünkü:

In der Gemeinschaft ist es leichter!

Birlikte herşey daha kolay!

Der Pflegekurs erleichtert Ihnen die Pflege und  Betreuung, vermindert die körperlichen und seelischen Belastungen und vermittelt Sicherheit bei der Pflege. Die Pflegekurse werden in der jeweiligen Landessprache  von qualifizierten und motivierten Pflegefachkräften mit Berufserfahrung durchgeführt. Die Pflegekurse finden in der Gruppe statt. Gemeinsam  mit anderen pflegenden Angehörigen haben Sie die Mög lich keit unter professioneller Anleitung und  unter Beachtung der kulturellen Besonderheiten,  Pflegetechniken zu erlernen. Gleichzeitig können Sie sich mit weiteren Betroffenen über die augenblickliche  Situation austauschen. Die Teilnahme an den Pflegekursen ist kostenfrei und kann unabhängig von der Krankenkassenzugehörigkeit in Anspruch genommen werden.

Kurslarımız da ev bakımını kolaylaştıran, hem fiziksel hem ruhsal yükünüzü hafifleten, size moral veren, daha güçlü olmanızı saĝlayan yöntemler gösterilecek ve eĝitilecektir. Grup halinde düzenlenecek olan bakım eĝitim kursları tecrübeli ve uzman bakım elemanları tarafından katılımcıların ana dilinde verilecektir. Sizinle aynı sorun ve sıkıntıları yaşayan kişilerle beraber bakım yöntemlerini öĝrenme şansınız olacak. Ayrıca sizinle aynı şeyleri yaşayan insanlarla tecrübelerinizi paylaşma imkanı bulacaksınız. Kurslarımız ücretsiz; onun için hangi sigortaya üye olduĝunuzun bir önemi yok!

Unser Angebot für Sie

Eĝitim Planı

In 10 Veranstaltungen zu jeweils 90 Minuten erfahren Sie alles Praktische und Organisatorische, was Sie bei der häuslichen Pflege unterstützt. Dazu gehören unter anderem:
• Organisation der Pflege
• Entlastungsmöglichkeiten
• Erkennen von Pflegerisiken
• Körperpflege
• Hebe-Trage-Lagerungstechniken
• Rückenschonendes Arbeiten • Umgang mit Inkontinenz
• Ernährung
• Umgang mit demenziell veränderten Menschen
• Leistungen der Pflegeversicherung
• Themen nach Bedarf und Wunsch der Gruppe
• Möglichkeit zum Besuch einer Pflegeeinrichtung
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten nach Beendigung des Pflegekurses die Möglichkeit, in einem Gesprächskreis weiterhin mit uns in Kontakt zu bleiben.

On seansdan oluşan ve her bölümü 90 dakika süren kurslar, evinizde günlük düzeninizi bozmadan pratik uygulamalar, anlaşılır bilgiler ve kolaylaştırılmış yöntemler içermektedir.

• H asta bakıcılıĝını kolaylaştıran düzenlemeler ve imkanlar
• Bakıcılıĝın riskleri • Beden temizliĝi
• Taşıma, kaldırma ve yerleştirme teknikleri
• Sırt ve bel aĝrılarını önleme yöntemleri
• Inkontinansa karşı alınacak önlem ve tedbirler
• Beslenme
• Demans (Bunama) olmuş kişilerin bakımı
• Bakım sigortası tarafından karşılanan hizmetler
• Görüşleriniz ve istekleriniz
• B ir Bakımevini ziyaret etme imkanı Tüm katılanlara eĝitim bitiminden sonra görüşme ve danışma imkanları sunulur.

Weitere Informationen finde Sie in unserem Flyer.

Hepimiz bir gün yaslanacgiz.

Logo Heimstiftung AWO Karlsruhe

Eine Initiative der Koope­ra­ti­­ons­par­t­­ner AWO Karlsruhe gemein­nüt­zi­ge GmbH und Heimstiftung Karlsruhe.
http://www.heimstiftung-karlsruhe.de/107-0-Pflegekurse-fuer-Menschen-muslimischen-Glaubens.html

Logo AOK fuer Pflegekurs Mobil AWO Karlsruhe

Die Kurskosten übernimmt die AOK-Pflegekasse – unabhängig von Ihrer Kasse. Wir bedanken uns bei
der AOK – Die Gesundheitskasse für die freundliche Unterstützung des Projekts.
https://www.aok.de/

Kontakt/temas

Monika Fischer, Leitung
AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH
Mobile Pflege und Betreuung
Hopfenstr. 3
76185 Karlsruhe
Tel.: 0721 83140 – 910
Fax: 0721 83140 – 912
E-Mail: m.fischer@awo-karlsruhe.de

Das Wichtigste im Überblick!
Önemli Başlıklar!

Professionelle Schulung
… durch qualifizierte und motivierte Pflegefachkräfte in der jeweiligen Landessprache
Beratung und Anleitung
… unter Beachtung der kultursensiblen Besonderheiten
Vermittlung von Pflegetechniken
… durch Demonstration, Einübung und Reflexion
Persönliche Entlastung
… durch den Kontakt zu anderen pflegenden Angehörigen
Kostenfrei
… da die Pflegekassen die Kosten übernehmen

Profesyonel Eĝitim
… uzman bakım elemanları tarafından katılımcıların ana dilinde verilecektir.
Danışmanlık ve Uygulama
…bakıma muhtaç kişinin geleneksel kültürü, örf ve adetleri dikkate alınarak yapılacaktır.
Bakımı Kolaylaştıran Yöntemler
…gösterilecek, eĝitilecek ve öĝretilecektir.
Yüklendiĝiniz sorumluluĝu ve sıkınları
…başkaları ile paylaşma imkanı sunulacaktır.
Ücretsiz
… ödemeler -üye olmasanızda- AOK Bakım Sigortası (AOK Pflegekasse) tarafından karşılanacaktır.