Speiseplan AWO Karlsruhe 2020 KW 02

KW 02

06.01.2020 – 12.01.2020

Speiseplan AWO Karlsruhe 2020 KW 03

KW 03

13.01.2020 – 19.01.2020

Speiseplan AWO Karlsruhe 2020 KW 04

KW 04

20.01.2020 – 26.01.2020

Speiseplan AWO Karlsruhe 2020 KW 05

KW 05

27.01.2020 – 02.02.2020

Speiseplan AWO Karlsruhe 2020 KW 06

KW 06

03.02.2020 – 09.02.2020

Speiseplan AWO Karlsruhe 2020 KW 07

KW 07

10.02.2020 – 16.02.2020

Speiseplan AWO Karlsruhe 2020 KW 08

KW 08

17.02.2020 – 23.02.2020

Speiseplan AWO Karlsruhe 2020 KW 09

KW 09

24.02.2020 – 01.03.2020